ارزیابی شکل ظاهری بدن در اسببرخی ناهنجاریهای ساختاری در زانو نظیر انحراف زانو به جلو یا عقب، پاهای پرانتزی و غیره سبب نامطلوب بودن شکل ظاهری و کاهش عملکرد می­شود. مفصل بخلوق، بخلوق و سم­ها نیز باید در ارزیابی شکل ظاهری مورد بررسی قرار گیرد.

بدن از قسمت جدوگاه، قفسه سینه و پشت تشکیل شده است و شکل آن بر تعادل، ظرفیت و قدرت دویدن تاثیر دارد. جدوگاه باید برجسته بوده و قابلیت قرار دادن زین را داشته باشد. دنده­ها باید بلند و قوس­دار باشد. برای مناسب بودن شکل ظاهری، پشت باید کوتاه، مستقیم و عضلانی باشد.

به­ دلیل نقش قسمت عقب اسب در هدایت اسب به جلو، ساختار آن اثر بسیار زیادی بر دویدن حیوان دارد. در یک اسب ایده­آل باید استخوان ران کوتاه، درشت نی بلند و قلم پای عقب نیز کوتاه باشد. مفصل خرگوشی و مفصل بخلوق ضربات وارده در موقع راه رفتن را خنثی می­کنند. برخی ناهنجاریهای پاهای عقب نظیر مفصل خرگوشی داسی شکل، مفصل خرگوشی گاوی شکل و غیره بر عملکرد و شکل ظاهری اسب اثر دارد.

در قضاوت شکل ظاهری باید عضلانی بودن بدن را نیز مورد توجه قرار داد. عضلات باید دراز، صاف و کاملا مشخص باشد.

/ 0 نظر / 267 بازدید