بیماری هجوم الدمی سم

همانطور که بیماری پیشرفت می کند درد و لنگش از میان می رود، اما ساختمان سم به تدریج تغییر می کند. دوایر متعدد و مشخص روی دیواره سم به طور افقی با سطح زمین و کف سم پیدا می شود. به منظور کاستن درد بهتر است دست و پای مبتلا را تا بالای بخلق حداقل به مدت یک ساعت در آب گرم قرار داد و سپس آنرا در آب سردی گذاشت که در آن یخ ریخته شده است. این معالجه را بایستی ادامه داد تا موقعی که درد تسکین پیدا کند. اسب نبایست زیاد سرپا بایستد و هر چقدر بخوابد بهتر است. حضور دامپزشک در حالت شدید برای تزریق محلول آدرنالین به اسب ضروری است.

/ 0 نظر / 177 بازدید