آشنایی با بیماری استخوان زورقی در اسبدر ابتدای این بیماری علایم معمولا" غیر مشخص هستند. اولین علامت پیدا شدن ناراحتی در دستهای اسب می باشد. آزمایش دقیق نشان می دهد که پاشنه ها و قسمت جسم قورباغه سم اسب گرم هستند و همانطور که بیماری پیشرفت می کند جسم قورباغه کوچک شده و پاشنه ها جمع می شوند. پیشرفت بیماری معمولا" به آهستگی صورت می گیرد اما خیلی زود عمل جراحی قطع عصب لازم می شود. به هر حال همیشه این چنین عملی هم رضایت بخش و مطمئن نیست.

زمین نرم و بانداژ مرطوب با آب سرد مخصوصا" در اطراف شاخمو مقدار درد را کاهش می دهد.

/ 0 نظر / 89 بازدید