انواع حرکت های اسب

پای راست، پای چپ و بلافاصله دست راست، دست چپ. بنابراین، حرکت چهارنعل اسب یک حرکت چهار ضربی است.

تفاوت تاخت چهارنعل با تاخت ملایم این است که زمان معلق ماندن اسب در حالت چهارنعل بیشتر است و سرعت حرکت نیز بالاتر است. همچنین، دست و پای مخالفی که در حالت تاخت ملایم با هم به زمین می آمد در حرکت چهارنعل دیگر نمی تواند به این صورت عمل کند چون سرعت زیاد است؛ در حرکت چهارنعل وضعیت حرکت این دو دست و پا اینگونه است که پا کمی قبل از دست مخالفش به زمین ضربه می زند. حالت چهار نعل زمانی قابل رویت است که اسب به شدت می دود، مثلا در مسابقات اسبدوانی.

 

 قدم

قدم به نوعی از راه رفتن اسب گفته می شود که حیوان طی آن به آرامی راه می رود و پاهای جلو و عقب او پشت سر هم به ترتیب خاصی روی زمین می آید. قدم همان حالتی است که وقتی سوار با آرامش تمام با اسب در مانژ حرکت می‌کند اتفاق می‌افتد.

در حالت قدم، پاهای اسب به صورت منظم و با ترتیب خاص روی زمین می آید: پای سمت چپ جلو، پای سمت راست عقب، پای سمت راست جلو، پای سمت چپ عقب. اگر پاهای جلوی اسب را "دست" بنامیم، قدم رفتن اسب به این صورت ساده تر بیان می شود: دست چپ، پای راست، دست راست، پای چپ.

انواع راه رفتن طبیعی اسب و چهارپایان مشابه آن عبارتست از چهار مورد: قدم، یورتمه، تاخت ملایم و چهارنعل.

 

یورتمه

یورتمه یکی از انواع حرکات اسب یا بعضی دیگر از چهارپایان است. راه رفتن اسب یا دیگر چهارپایان شبیه اسب به طور کلی به چهار نوع تقسیم می شود: قدم، یورتم، تاخت ملایم، و تاخت چهارنعل.

یورتمه مدلی از راه رفتن اسب است که به آن دو ضرب هم می گویند، در این حالت دست و پای مخالف اسب با هم به زمین می آید. ترتیب به زمین آمدن دست و پای اسب در حالت یورتمه به این صورت است: دست چپ با پای راست و بعد دست راست با پای چپ

/ 0 نظر / 1880 بازدید